Ytringsfrihedspris til Grevil og Westergaard

Ytringsfrihedsfonden uddelte på Aarhus Universitetet i fredags sin pris til Frank Grevil og Kurt Westergaard.

Ytringsfirhedsfondens bestyrelse begrunder tildeling af prisen til Frank Grevil med, at Frank Grevil har udleveret de omhandlede trusselsvurderinger til pressen med henblik på offentliggørelse ud fra en opfattelse af, at det var hans pligt som samfundsborger at tilføre debatten ny næring, så der kunne komme et retvisende billede af Forvarets Efterretningstjenestes rolle i tilvejebringelsen af beslutningsgrundlaget, ud fra en fornemmelse af, at det var uhyggeligt, at Folketinget ikke blev delagtiggjort i grundlaget for regeringens beslutning om at deltage i Irak-krigen og med den hensigt at vise, hvilke oplysninger regeringen havde haft rådighed over, da den traf beslutningen. Han har efter fondsbestyrelsens opfattelse sat sin fremtid i FE på spil for at gøre offentligheden bekendt med, de oplysninger, som regeringen benyttede som grundlag for sin afgørelse.

Det er ikke fondsbestyrelsens hensigt at tage stilling til den afsagte straffedom, men vi betragter det som et prisværdigt udslag af civil courage, at Frank Grevil, der som betroet medarbejder i FE var klar over risikoen for straf for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, alligevel udleverede de omhandlede dokumenter til pressen.

Fondens bestyrelse begrunder tildeling af prisen til Kurt Westergaard med, at Kurt Westergaard som ophavsmand til en satirisk tegning er blevet udsat for trusler, forfølgelse og efterstræbelse på livet. Det er efter fondsbestyrelsens opfattelse livsvigtigt for et samfund, at der er mulighed for kritisk at kommentere vigtige spørgsmål, herunder en fx at nogle sprænger bomber i religionens navn. Uden kritisk søgelys, uden informationer og kritiske og endda satiriske kommentarer, kan den offentlige debat ikke fungere, og vi risikerer at kun én bestemt opfattelse må komme til udtryk.

Læs hele begrundelsen og pressemeddelelsen

Skriv et svar