Uretmæssige frihedsberøvelser i Udlændinge Center Ellebæk

Foreningen Ellebæk Kontaktnetværk har siden 2019 besøgt frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk, hvorigennem de har udarbejdet en systematisk dokumentation af forholdene i centret. I marts 2020 sendte foreningen et åbent brev til Folketingets Retsudvalg, der fremlagde kritik af de stærkt bekymrende forhold i Udlændingecentret. 

Nu fremlægger foreningen Ellebæk Kontaktnetværk ny dokumentation, indsamlet i perioden maj 2020 til januar 2023. 

Kritikken falder i fire afsnit: Manglende udredninger, alvorlig forværring af helbred, dårlig fysisk og mental sundhed og dårlige vilkår for behandling af sager.

Retspolitisk Forening er medunderskriver på brevet.

 Læs brevet og bilagene her: Brev til Retsudvalget Udrejse Center Ellebæk, Bilag B AMIS Udrejse Center Ellebæk, Bilag A Udrejse Center Ellebæk

Skriv et svar