Uoverskuelig udlændingelov bliver mere uoverskuelig

Retspolitisk Forening kritiserer i høringssvar til et ændringsforslag til Udlændingeloven, at den er blevet ændret 24 gange siden 2005. Desuden er der til blot det seneste lovforslag 40 siders bemærkninger. Det gør loven uoverskuelig og er et retssikkerhedsmæssigt problem.

Regeringen foreslår nu, at ændre udlændingeloven igen. Det vedrører indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere og ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v. Det er 24 gange siden 2005, at udlændingeloven er blevet ændret. Det er retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt med så hyppige ændringer med dertil hørende omfattende bemærkninger.

Læs Retspolitisk Forenings høringssvar til de konkrete forslag til at ændre udlændingeloven og herunder den generelle kritik af de hyppige ændringer.

Læs også Retspolitisk Forenings samme kritik af de hyppige ændringer i en pressemeddelelse fra 2006

Skriv et svar