Underlig redegørelse om Justitsministeriet i Christiania-besøgssagen

Kommentar af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i RPF:

Nu foreligger så redegørelsen i de tjenestelige forhør af 2 ledende embedsfolk i Justitsministeriet i den såkaldte ”Christiania-besøgssag”. Undersøgelsen blev forestået af en pensioneret højesteretsdommer som formand og af 2 landsdommere, og der er bl.a. omtalt skriftlige indlæg og afgivne mundlige forklaringer. I alt et dokument på 179 sider.

Det forekommer mig uforståeligt, at redegørelsen så utvetydigt totalt kan frikende de 2 embedsfolk for tjenesteligt ansvar i deres ministerbetjening, såvel op til det oprindeligt planlagte besøg i vinteren 2012 som op til og under ministerbesvarelserne i efteråret 2013. At der blev kreeret ”en falsk melodi” over for Folketinget (Retsudvalget mv.) ligger klart oplyst, et forhold, der er kritisabelt. Og det burde uden at krænke hverken sandheds- eller tavshedspligten have været muligt for ministeren med hjælp fra hans ledende embedsfolk at give en rimelig grund for udsættelse af udvalgsbesøget uden at spille ”den falske melodi”. Keine Hexerei, nur Behändigkeit!

Det kan blive interessant at følge det videre forløb i Folketinget, i Justitsministeriet, i juridisk-faglige kredse og i offentligheden – såvel mere principielt om embedsværkets ret og pligt, som organisatorisk i Justitsministeriet. Også RPF vil holde øje med forløbet.

Skriv et svar