Ryd op i udlændingelovens vildnis

Retspolitisk Forening mener, det er på høje tid at få ryddet op i den jungle af tilføjelser, som findes til den oprindelige udlændingelov fra 1983.

I perioden 1983-1989 er loven ændret tre gange
I perioden 1990-2001 er loven ændret 25 gange, det vil sige cirka 2 gange årligt
I perioden 2002-2005 er loven ændret 26 gange, det vil sige cirka 8 gange årligt

Hyppige ændringer undergraver både den klassiske retssikkerhed, forstået som forudsigelighed af, hvordan retten faktisk er, og den materielle retssikkerhed, der tilsigter at sikre borgerens – i dette tilfælde den udenlandske borgers – værdighed.

Vi foreslår, at man udarbejder en ny hovedlov, der vil rydde op i vildnisset og gøre det mere overskueligt for dem, der skal anvende den, for dem den omhandler og ikke mindst for alle, der ønsker at deltage i den demokratiske proces om landets love.

En ting er de hyppige ændringer. En anden er den hastighed, som ændringerne gennemføres med. De seneste års ændringer er sket i et højt tempo, der undergraver såvel høringsberettigede som folketingsmedlemmers mulighed for at øve indflydelse på debatten.

Desuden foreslår man i bemærkningerne til loven, at man anvender en betinget udvisning i de tilfælde, som grænser op til en udvisning. Det er domstolens opgave at vurdere, om en dom skal være betinget eller ej ud fra de kriterier, der gælder herom. Det bør – og må – ikke ske i lovbemærkninger. Det truer for alvor retssikkerheden og magtfordelingen.

Retspolitisk Forening har tidligere afgivet en række høringssvar om ændringer af udlændingelov

Skriv et svar