Jubilæumsbog

Retspolitisk Forening udgav i 2003 bogen ‘Retspolitiske Udfordringer’ i anledning af foreningens 25 års jubilæum. Du kan købe bogen for 135 kr. inkl porto. Skriv en mail til info@nullretspolitik.dk

Retspolitiske Udfordringer

Retspolitiske Udfordringer (red. Jørgen Jepsen & Jens Lyhne)
ISBN 87-13-04869-4
1.udgave, 1.oplag 2003. Gjellerup
377 sider. Indbundet.

Bogen reflekterer nogle af de områder, forfatterne mener repræsenterer de væsentligste retspolitiske udfordringer for de kommende år. Den er ikke blot møntet på jurister og andre professioner, der har særlig adgang og forpligtelse til at beskæftige sig med retspolitik, men også på den del af offentligheden, der berøres og kan blive berørt af det voksende magtapparat, som trænger ind på de grundlæggende frihedsrettigheder og retsbeskyttelsen af svage grupper.

Det er Retspolitisk Forenings håb, at bogen kan gøre indtryk på i hvert fald nogle af de politikere, der er mest relevante for retspolitikken. Den påpeger farlige tendenser i udviklingen, og den peger på nødvendigheden af at stå fast på retlige principper netop når de er mest truet, og over for dem, der har mest brug for beskyttelse, det være sig børn, kvinder, fremmede, socialklienter og klienter hos politi, domstole og fængsler. Retssikkerheden og den retlige kultur skal stå sin prøve over for dem, vi mindst bryder os om – også mistænkte terrorister på Guantanamo.

Indholdsfortegnelse:

· Tidehverv af Bjørn Elmquist
· Retspolitik under en kommerciel kulturpolitik af Ole Espersen
· Den internationale straffedomstol af Jørn Vestergaard
· Menneskeret i Afrika af St. Schaumburg-Müller
· Grønland mellem Nordamerika og Europa af Hanne Petersen
· Flygtningenævnet af Helle Lokdam
· Terror og ret af Preben Wilhjelm
· Databeskyttelse: skønmaleri eller virkelighed af Peter Blume
· Vi har brug for en stærkere offentlighedslov af Oluf Jørgensen
· Kommuner, konger og borgmestre af Leif Hermann
· Retssikkerhed og socialpolitik af Hanne Reintoft
· Proces mod staten af Christian Harlang
· Politiets ære – om klager og ”boomerang-sager” af Jørgen Jepsen
· Med straf skal land bygges af Flemming Balvig
· Kriminelle stofmisbrugere af Anette Storgaard
· Menneskerettigheder under afsoning af straf af Hans Jørgen Engbo
· Isolation – en plet på det danske retssystem af Ida Koch & Bent Sørensen
· Giver straf så fred? Af Beth Grothe Nielsen
· Børn i processen af Niels Viltoft
· Barnet som vidne, psykologisk set af Nina Koeller
· Magtens ukuelige munterhed og alvor af Gaardmand & Valeur

Skriv et svar