Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder). Med forslaget, hvor en anklager i øget omfang kan afvikle sin deltagelse via telekonference, mens sigtede og forsvareren ikke er der rent fysisk, kan der gøres op med princippet ”justice appears to be done”, hvorved menes, at sigtede/ tiltalte efterfølgende giver udtryk for, at dommer og anklager arbejder sammen.

I forhold til udeblivelsesdomme skal foreningen udtrykke ønsket om, at anvendelse skal have undtagelsens karakter og være velbegrundet, idet den foreslåede udvidelse af undtagelsen om afsigelse af udeblivelsesdomme synes at hvile på udokumenterede påstande. Retspolitisk Forening henstiller, at der inden fremsættelsen af lovforslaget sættes tal på disse forhold. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder februar2019

 

Skriv et svar