Temadag om ungdomskriminalitet

Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet inviterer alle interesserede til temadag torsdag den 28. august.

Forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet er et væsentligt kriminalpolitisk spørgsmål. En stærk indsats på dette område har stor og langsigtet betydning – både over for den enkelte unge og for samfundets helhed.

Derfor har regeringen nedsat en kommission, der skal foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I 2009 kommer kommissionen med forslag til, hvordan indsatsen mod ungdomskriminalitet kan målrettes og gøres endnu mere virkningsfuldt.

Som et led i kommissionens arbejde inviteres alle interesserede til temadag om ungdomskriminalitet torsdag den 28. august 2008 klokken 9.30 i Eigtveds Pakhus.

Emnet for temadagen er:

  • Ungdomskriminalitetens omfang, udvikling og årsager.
  • Evalueringsresultater af den kriminalpræventive effekt af tiltag over for unge.
  • Nyere kriminalpræventive tiltag.

Temadagen er åben for alle interesserede. Der er i alt 45 ledige pladser. Vil du deltage, kan du tilmelde dig per e-mail på adressen: temadag@nulljm.dk

Tilmelding skal ske enkeltvis (det vil sige en person per e-mail). Husk at angive navn og adresse.

Du kan læse mere om kommissionens arbejde her

Program for temadagen:

9.30-9.45      Velkomst v/justitsminister Lene Espersen

9.45-9.50      Introduktion v/formand for kommissionen Johan Reimann

9.50-11.30    Tema 1: Forskning om ungdomskriminalitetens omfang, udvikling, årsager m.v.

Præsentation af kommissionens udredningsrapport v/Britta Kyvsgaard
Opponering v/professor, dr.jur. Flemming Balvig 
Debat

11.30-12.30  Frokost

12.30-14.30 Tema 2: Evalueringsresultater vedrørende den kriminalpræventive effekt af tiltag over for unge

Præsentation af kommissionens udredningsrapport v/Susanne Clausen Opponering v/forstander Jens Bay
Debat

14.30-14.45 Kaffe

14.45-16.15 Tema 3: Nyere ikke-evaluerede kriminalpræventive tiltag over for unge

Præsentation af kommissionens udredningsrapport v/Merete Djurhuus Opponering v/ formand for SSP-samrådet Kim Hansen
Debat

16.15-16.30 Afslutning v/kommissionsformand Johan Reimann