Tag-arkiv: Statsmagtens tredeling. Hjemmerøveri. Højesteret. MF’ere overtræder Grl. § 3

MF’ere blæser på Grundloven

Højreoppositionens tre retspolitiske ordførere lader hånt om statsmagtens tredeling.

I skuffelse, arrigskab og afmagt over Højesterets dom i dag i en sag om hjemmerøveri overtræder de Grundlovens § 3 med deres uhørte, småfornærmede udtalelser om, at straffene burde have været meget skrappere.

Hvis ikke det var så ynkeligt med den slags pusten sig op, burde de anmeldes for grundlovsbrud. Når man første gang indtræder som medlem af folketinget, underskriver man en højtidelig erklæring om at overholde og respektere “Rigets Grundlov”. Så der kan ikke være tale om god tro.

§ 3 bestemmer, at lovgiver vedtager lovene, domstolene dømmer. Det er sund fornuft, at konkrete individuelle sager afgøres af dem (domstolene) inden for de generelle rammer, som folketinget har vedtaget.

Alt andet er en udemokratisk politisering af retsvæsenet og dermed krænkelse af de retssikkerhedsmæssige principper, som adskiller Danmark og andre demokratiske retsstater fra duiktaturet.

Det burde være til at forstå for alle.