Straf for psykisk vold – læs RPF’s høringssvar

Den 18. december afgav  høringssvar over forslag til ændring af straffeloven m.fl., hvor der med en ny § 243 introduceres selvstændig straf for psykisk vold. Retspolitisk Forening kan overordnet tilslutte sig forslaget, men det er ikke uden betænkelighed, idet foreningen savner en mere fuldstændig definition af begrebet psykisk vold i strafferetlig sammenhæng, da begrebet af fundamentale retssikkerhedsmæssige grunde bør have et klart anvendelsesområde inden for strafferetten. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar Straf for psyk vold dec18

Skriv et svar