Socialministeren har nedsat en ”tværministeriel arbejdsgruppe”

Den 4. marts 2013 offentliggjorde Information RPF’s åbne brev til socialministeren (se brevet her på siden) blandt andet med en opfordring til, at der udfærdiges en klar definition af, hvornår der foreligger et ægteskabslignende samlivsforhold, at der laves en nøje plan for, hvordan kommunens sagsbehandlere kan blive bedre uddannet i de forvaltningsretslige regler, og at de konkrete retningslinjer til kontrolmedarbejdere gøres mere anvendelige og detaljerede.
Ministerens svar foreligger nu. Læs det her: Socialminister_svar_enlig_definition

Skriv et svar