Skidt arbejdsmiljø i fængsler

I Jyllands-Posten kan man læse, at mere end hver anden ansatte i Kriminalforsorgen mangler tillid til ledelsen, og hver femte har oplevet mobning. Det viser Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse.

Den 22. januar ’09 skrev Peter Ernstved Rasmussen  i en artikel i Jyllands-Posten om en ny intern rapport i Kriminalforsorgen, der handler om medarbejdernes tilfredshed (Trivselsundersøgelse 2008) i landets fængsler, arresthuse og pensioner.

Rapporten viser, at hver femte medarbejder i hele Kriminalforsorgen har været vidne til mobning. Samtidig oplever mere end hver anden medarbejder manglende tillid i forholdet mellem medarbejderen og den nærmeste leder, ligesom mere end hver anden medarbejder ikke kender sin rolle godt nok.

Helt galt står det til med tilfredsheden i de lukkede fængsler, hvis man sammenligner med medarbejdere i resten af samfundet. I de lukkede fængsler ligger medarbejdernes tilfredshed under landsgennemsnittet i 13 ud af 19 kategorier, som dækker over bl.a. mening i arbejdet, forudsigelighed, ledelseskvalitet, udbrændthed, stress og ikke mindst tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejder.

Læs hele artiklen her

Skriv et svar