Skandaløs kort høringsfrist – igen!

Retspolitisk Forening modtog den 24. juni 2016 en høringsanmodning fra Integrationsministeriet om udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven. Fristen er den 27. juni!

På den baggrund har Retspolitisk Forening svaret: Integrationsministeriet har endnu engang fremsendt høringsanmodning med så kort en svarfrist, at en anstændig og saglig  behandling på forhånd må anses for udelukket. Ministeriet tilkendegiver med denne fremgangsmåde endnu engang, at høringssvar som led i en saglig og forsvarlig fastlæggelse af bindende regelsæt er uden nogen som helst interesse.”

Skriv et svar