Selskabsret – frihed UDEN ansvar?

Retspolitisk Forening inviterer til debat om den nye betænkning om selskabsretten.  Det foregår på Aarhus Universitet onsdag 1. april kl 16.15-18.15. Et væsentligt kritikpunkt er, at en øget liberalisering af selskabsretten kun modsvares af et begrænset ansvar for ledelsen.

Selskabsretten står over for den største ændring i 40 år. Under titlen ”Moderniseringen af selskabsretten” afgav et udvalg under Økonomi- og erhvervsministeriet i november 2008 en betænkning, der rummer radikale
liberaliseringer for aktie- og anpartsselskaber.

Motivationen er, at Danmark skal være et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. Betænkningen og lovforslaget kritiseres dog skarpt, bl.a fordi de mange liberaliseringer ikke modsvares af ansvar for ledelsen. Et andet kritikpunkt er, at ændringerne bygger på de store børsnoterede selskabers strukturer, selvom størstedelen af danske selskaber er små. Retspolitisk Forening og Retskritisk Forum inviterer til debat med:

Noe Munck, lektor i selskabsret på Aarhus Universitet og medforfatter af betænkning. Sidder i bestyrelsen i Retspolitisk Forening.

Carsten Fode, advokat med speciale i selskabsret, Kromann Reumert.

Paul Krüger Andersen, professor i selskabsret på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Han er ordstyrer.

Debatten foregår i Juridisk Auditorium, byg 1343, Aarhus Universitetet (Bartholins alle) kl. 16.15-18.15 og arrangeres i samarbejde med Retskritisk Forum. Alle er velkomne.

Se opslag for arrangementet her

Skriv et svar