RPF udtaler sig kritisk om høring vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Retspolitisk Forening har den opfattelse, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke lever op til de klare – og høje – mål opstillet i lovens § 1, stk. 1 med hensyn til at bidrage til et veludviklet demokratisk samfund. Dette synspunkt deles af den siddende regering, jr. regeringsgrundlaget af 14. december 2022, og flere af de politiske partier i Folketinget. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Skriv et svar