RPF tager afstand fra bekendtgørelse om grundlovsceremonier

Retspolitisk Forenings høringssvar over bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier slutter således:

“Afslutningsvist finder Retspolitisk Forening det nødvendigt at gentage, at ud over den ubehagelige symbolpolitik og ekstreme detailstyring, bekendtgørelsen er udtryk for, er pålægget om håndtryk uden brug af handsker dybt uheldigt og i strid med alle former for sundhedsfaglig rådgivning, henstillinger og almindelig omtanke især i forbindelse med bekæmpelsen af den igangværende pandemi.”

Retspolitisk Forening kan dermed ikke støtte ændring af bekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier december21

 

  

Skriv et svar