RPF støtter forslag om indførelse af granskningskommissioner

Høringssvar:

Retspolitisk Forening kan tiltræde behovet for i visse tilfælde at effektivisere arbejdet i undersøgelseskommissioner gennem den foreslåede granskningskommissionsordning samtidig med, at man bevarer retssikkerhedsgarantierne og kommissionens uafhængighed. Foreningen anser det for en kvalitet ved ordningen, at den er baseret på en direkte parlamentarisk forankring frem for at sammensætningen af kommissionen og dens kommissorium som udgangspunkt udgår fra justitsministeriet. På grundlag af de historiske erfaringer og ud fra principielle betragtninger kan Retspolltisk Foreningen helt tiltræde, at justitsministeren ikke fremover vil kunne nedlægge igangværende undersøgelseskommissioner uden Folketingets samtykke.

Retspolitisk Forening kan derfor støtte det fremsatte lovforslag.

Skriv et svar