RPF generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag, den 13. april 2024, kl. 13.00, Mellemfolkeligt Samvirke, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N: Equality Room

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår
  4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen

  1. For studerende er første års medlemskab af Retspolitisk Forening gratis
  2. Modtagere af Kafkatten får samtidig et års gratis medlemskab af Retspolitisk Forening
  3. Eventuelt 

Dagsordenen er udsendt til medlemmerne den 16.3.2024

Skriv et svar