RPF er kritisk over for ny bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige

Bekendtgørelsen tager umiddelbart ikke i sin nuværende formulering tilstrækkelig højde for beskyttelseshensynet af målgruppen trods fremhævelsen i flere bestemmelser af, at personale på diverse institutioner skal have en særlig opmærksomhed på målgruppen. Retspolitisk Forening må på baggrund af de her nævnte punkter udtale sig imod udstedelsen af bekendtgørelsen. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar over bekendtgørelse for unge i Kriminalforsorgen

Skriv et svar