RPF anbefaler ikke begrænset brug af samfundstjeneste – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 12. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (begrænsning af brugen af samfundstjeneste og skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget.

Hensyntagen til befolkningens retsfølelse sammenlignet med Advokatsamfundets undersøgelse om befolkningens syn på straf – retsbevidstheden – påviser, at folket mere har en holdning end egentlig viden om fængselsstraffe. Det undervurderes, hvor strengt domstolene faktisk straffer.

Vedrørende forslaget om at hæve strafniveauet for flugt m.v. skal det bemærkes, at virkningen vil være til at overse. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar om samfundstjeneste februar 2019

Skriv et svar