Rigspolitiet: Droner kan overvåge borgerne i Danmark

Politiets droner kan blive brugt i overvågningen af om danskerne overholder de Covid-19 smitte begrænsende opholds- og forsamlingsforbud. De enkelte politikredse afgør nemlig selv om de vil bruge droner på en konkret opgave, oplyser Rigspolitiet. Retspolitisk Forening opfordrer politiet til at komme med klare retningslinjer, for ellers kan overvågning med droner gøre borgerne uhyggeligt utrygge, mener foreningens formand. Læs hele artiklen fra netmediet Complidia med udtalelser fra Bjørn Elmquist  her: Droner kan overvåge borgerne i Danmark

Skriv et svar