Rettelse til Bjørn Elmquist’ indlæg i nyhedsbrevet januar 2013

Bjørn Elmquist skriver i sit indlæg på s. 4: “I de næste tre år er der afsat flere penge til at gennemføre de planlagte
forbedringer og til at oprette 200 nye pladser på udslusningspensioner, herunder op til 20 pladser i det nordjyske.”

Det er imidlertid ikke helt rigtigt. Vi har fra Annette Esdorf, Direktoratet for Kriminalforsorgen fået denne rettelse:
“Efter aftalen skal der oprettes 200 nye pladser fordelt mellem 150 lukkede fængselspladser og 50 pladser fordelt på åbne fængselspladser og pensionspladser. Pensionspladserne skal oprettes i form af en udslusningspension med op til 20 pladser i det nordjyske område.”

Skriv et svar