Retssikkerhed og tryghed i kampen mod bandekriminalitet

Den netop offentliggjorte vurdering fra Rigsadvokaten og Rigspolitichefen om muligheden for at forbyde organisationer, grupper osv. mistænkt for at være kriminelle viser, at det stadig hos disse myndigheder kan lade sig gøre at holde hovedet koldt. Tillykke med det til os alle sammen.

Trods højlydte og gentagne krav fra politiske kredse og andre ligesindede om “action”  fastslår og fastholder disse højt placerede juridiske instanser, at de utallige ønsker om at få HA, AK 81, Bandidos og diverse “indvandrergrupperinger” forbudt efter grundlovens bestemmelser derom ikke har nogen realistisk mulighed for at blive fulgt.

Sådan et forbud kræver, at det ved domstolene kan dokumenteres, at der for det første er tale om en “forening” i egentlig forstand, og ikke bare en gruppering eller nogen, der render sammen eller “hænger ud” sammen.

For det andet skal det kunne dokumenteres, at den pgl. forening har ulovlige formål, som f.eks. at udøve kriminalitet, eller søger at fremme sit formål ved vold mv.

Allerede da disse politisk prægede ønsker (på ny) fremkom for ca. ½ år siden, påpegede jeg i en diskussion med Politikens chefredaktør i DR2, at intet tydede på, at disse betingelser var opfyldt – hvad der imidlertid ikke på nogen måde syntes at afficere ham.

Nu har vi så sort på hvidt disse høje instansers ord for, at det rent faktisk forholder sig, som jeg sagde.

Disse nøgterne og kompetente vurderinger lægger op til, at indsatsen mod “bandekrig og “bandekriminalitet” skal have helt anderledes tyngde og vilje til effektiv indsats end de gentagne krav om foreningsforbud.

Afvisningen af disse løse tanker styrker på markant vis retssikkerheden for os alle i samfundet. Den slags principper skal ikke bøjes efter forgodtbefindende og politisk betonede ønsker.

Og trygheden mod kriminalitet forøges betragteligt, når toppen af anklagemyndighed og polti på denne måde sørger for, at kræfterne sættes ind dér, hvor det batter: i forebyggelsen og opklaringen af kriminalitet.

Skriv et svar