Retspolitisk Forenings forum på Linkedin.

Retspolitisk Forenings forum på Linkedin er nu blevet lavet om til et åbent forum til diskussion af retspolitiske og menneskerettighedsspørgsmål. Forummet er beregnet til en diskussion af hvordan retssikkerhed og menneskerettigheder kan styrkes i dagens Danmark. Alle som kan tilslutte sig forummets formål er velkomne. Enkeltmands og personlige sager diskuteres ikke. Forummet yder ikke juridisk bistand.

Skriv et svar