Privatlivspolitik for Retspolitisk Forenings medlemsregister

  1. Foreningen registrerer medlemmer med navn, stilling, adresse, e-mailadresse og kontingentniveau. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger.
  2. Foreningen behandler de registrerede oplysninger som led i ajourføring og kontingentopkrævning, herunder udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance.
  3. Foreningen videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse.
  4. Foreningen sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig, slettes på grund af kontingentrestance eller eksklusion.

Skriv et svar