PNR-loven medfører “overimplementering” – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 21. november 2018 høringssvar over udkast til forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven). Retspolitisk Forening påpeger indledningsvist, at der allerede er hjemmel til at tilgå oplysninger om flypassagerer i toldloven. Derudover finder Retspolitisk Forening, at de foreslåede bestemmelser om sletning af data er ude af proportioner, og at man derved kommer til at opbevare irrelevante oplysninger i op til 5 år. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar PNR-loven
 
 
 
 

Skriv et svar