PET-kommissionen og egen acces

PET må frem med oplysningerne, mens de (måske) registrerede endnu lever, skriver Peter Arnborg fra Retspolitisk Forening.

PET-kommissionens rapport er nu (uge 26/2009) efter et urimeligt langt åremål endeligt på gaden. Og principielt er rapporten et anliggende for Retspolitisk Forening (RPF) at forholde sig til ud fra vort grundlag (demokratiske friheder, retssikkerhed mv.), men alene længden umuliggør en nøjere stillingtagen. Det må andre “professionelle” tage sig af – journalister, politikere, organisationsfolk, historikere m.fl.

Jeg har dog bemærket mig, at kun én af kommissionens 5 medlemmer er fremkommet med en kritisk mindretalsudtalelse om forholdet mellem VKR-regeringens erklæring i Folketinget i 1968 og så Justitsministeriets næsten samtidige “instruks” til PET om en vis fortsat registrering af personer for lovlig politisk virksomhed.

Her vil jeg blot pege på et enkelt punkt, men det er til gengæld af betydning for potentielt rigtigt mange personer, nemlig spørgsmålet om “egen acces” i PET´s registreringer i tidsrummet 1968-89. Justitsministeren og PET bør nu arbejde for, at der hurtigt gives alle, der formoder sig registrerede i dette tidsrum adgang til ansøgning at kunne få oplysninger fra PET om alle registreringer af de pågældende personer – ret til personlig aktindsigt i egne sager. Altså HVAD står der om personerne, men ikke nødvendigvis tillige oplysninger om HVEM, der muligvis har været kilde e.l.

Beslutninger om en sådan delvis åbning af registrene behøver ikke afvente yderligere kommisssions-beretninger eller efterfølgende lovgivning. Det kan tage flere år. En instruks – retningslinier o.l. – fra Justitsministeriet til PET må nu kunne gøre det, efter orientering af relevante Folketingsudvalg (Kontroludvalg, Retsudvalg).

Hidtil har det ikke været muligt at få “egen acces” efter afgørelser hos PET, justitsministre og Ombudsmand, bl.a. da man har påberåbt sig hensynet til kommissiones arbejde. Det argument eksisterer nu ikke længere, og aktindsigten er jo nu rent historisk i tiden til 1989 (Murens fald osv.). Så frem med oplysningerne, mens de (måske) registrerede endnu lever!

Skriv et svar