Pas på med at sende dna og fingeraftryk til udlandet

Retspolitisk Forening advarer i sit høringssvar om lovforslaget om at ændre bl.a. Lov om Det Centrale Dna-profil-register. Udveksling af dna-profiler, fingeraftryk mv til lande uden for EU. Kan vi være sikre på, hvordan oplysningerne bruges?

Retspolitisk Forening peger på, at Danmark kun bør indgå udvekslingsaftaler med lande, hvis strafferets-, retspleje- og datalovgivning er af en sådan standard, at urimelig brug/misbrug af modtagne oplysninger må formodes ikke at finde sted.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar