Paneldebat om den kriminelle lavalder

Arbejdsgruppen om Børn i Amnesty International inviterer alle interesserede til debat om den kriminelle lavalder i Diamanten i København torsdag den 18. november kl. 19-21. Oplægsholderne er blandt andet: Eva Smith (Det kriminalpræventive Råd), John Hatting (Kriminalforsorgsforeningen), Claus Juul (Amnesty International), Rene Christensen (Dansk Folkeparti)

Arrangementet er en markering af Børnerettighedsdagen og FN’s Konvention om Barnets Rettigheder fylder 21 år den 20/11-2010

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen Åbent for alle – Gratis adgang

Baggrund

Den 1. juli 2010 blev Straffeloven og Retsplejeloven ændret med sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Folketinget vedtog denne ændring på trods af anbefalinger om fastholdelse af 15 år i ”Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet” afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, samt udtalelser fra et bredt spektrum af fagfolk og organisationer. Vi gør nu status over lovens første fire måneder.

Paneldeltagerne vil belyse problemstillingen ud fra deres erfaringer og synspunkter, og bagefter bliver der mulighed for spørgsmål fra publikum og debat.

Panelet består af:

  • Eva Smith. Professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Formand for Det Kriminalpræventive Råd og medlem af Kommissionen vedrørende Ungdomskriminalitet.
  • René Christensen. MF for Dansk Folkeparti, Medlem af Retsudvalget.
  • John Hatting, Landsformand for Kriminalforsorgsforeningen.
  • Claus Juul. Juridisk konsulent i Amnesty International, Dansk Afdeling.
  • Ordstyrer: Stinne Lyager Bech. International koordinator i Amnesty International, Dansk Afdeling.

Arrangør: Arbejdsgruppen om Børn, Amnesty International, Dansk Afdeling. www.amnesty-international.dk/boern

E-mail: boern@nullamnesty.dk Adresse: Gammeltorv 8, 5. sal, 1457 København K

Den Sorte Diamant

Søren Kierkegaards Plads 1

1221 København K

Skriv et svar