Årets Kafkat

Forenings årlige retspolitiske pris, KAFKAT, er den 16. april 2016 overrakt til Asrin Mesbah som påskønnelse af hendes initiativ med at etablere, organisere og drive JuraRådgivningen. Med prisen følger en statuette som en vandrepokal, der er uddelt  hvert år siden 1988. JuraRådgivningen yder på frivilligt grundlag – som en non-profit forening, en ngo-indsats – hjælp til parter i sager om asyl, opholdstilladelser, familiesammenføringer mv. , især om sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen.

Tidligere høringssvar

  2023 Høringssvar Psykiatriloven dec23.docx Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og politiloven oktober23 Høringssvar om lov om ændring af straffelovens § 110 e (koranafbrænding) sept.23 Høringssvar – ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter juni23.docx Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (udvidelse af anvendelsesområdet for […]

ELSA Day – uledsagede flygtningebørn 20. marts 2013, København

I samarbejde med Dansk Røde Kors og Retspolitisk Forening inviterer ELSA i anledning af ELSA Day 2013 (European Law Students’ Association, ELSA Copenhagen) til heldags-konference om uledsagede mindreårige asylansøgere (UMI) under overskriften: Uledsagede Flygtningebørn i Danmark – Jagten på værdighed, sikkerhed og en bedre fremtid Tid: Onsdag den 20. marts 2013, kl. 9.30-17.00. (tilmeldingsfrist 10. […]

Retspolitisk Forening holdt den 2. november 2011 på Københavns Universitet i samarbejde med ELSA (European Law Students Association) et velbesøgt debatarrangement om udlændingelovens lovkvalitet. Oplægsholdere var Claes Nilas, tidligere departementschef i Integrationsministeriet, Jens Vedsted-Hansen, professor på Århus Universitet samt Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening. Efter oplæggene var spørgelysten stor, der var bl.a. repræsentanter for […]

Arrangementer

Retspolitisk Forening holdt den 2. november 2011 på Københavns Universitet i samarbejde med ELSA (European Law Students Association) et velbesøgt debatarrangement om udlændingelovens lovkvalitet. Oplægsholdere var Claes Nilas, tidligere departementschef i Integrationsministeriet, Jens Vedsted-Hansen, professor på Århus Universitet samt Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening. Efter oplæggene var spørgelysten stor, der var bl.a. repræsentanter for […]