Høringssvar: undersøgelseskommission til undersøgelse om hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE

Retspolitisk Forening støtter, at der nedsættes en hurtigt arbejdende granskningskommission. For så vidt angår Kommissionen arbejdsopgaver anbefaler vi, at de udvides, så kommissionen får mandat til også at fremkomme med sådanne forslag til styrkelse af beføjelserne for de respektive kontrolorganer, herunder især Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) f.eks. med hensyn til dets adgang til indsigt i klassificeret materiale, som efter Kommissionens vurdering kunne have ændret hele det forløb i sommeren 2020, som fra nogle sider er blevet kraftigt kritiseret, og som nu har ført til nærværende forslag om nedsættelse af denne hurtigt arbejdende kommission. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar over undersøgelseskommission hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Denne høring over magtanvendelsesbekendtgørelsen indeholder uklarheder. Det gør, at Retspolitisk Forening ikke kan anbefale udkastet godkendt. I vores høringssvar står bl.a.: “Allerede fordi der ikke er modtaget ledsagende og uddybende oplysninger herunder om konsekvenserne i praksis, hverken de tilsigtede eller forventelige, kan Retspolitisk Forening ikke anbefale udkastet godkendt. Denne eksterne høring må derfor betegnes som formålsløs og forfejlet.”

Men vi har også vores formodninger. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar over magtanvendelsesbekendtgørelsen februar 2023

Det var et helt centralt tema i politiforliget: – De her tal viser en slem udvikling

TV 2 kan på baggrund af en aktindsigt ved Rigsadvokaten slå fast, at politiets sagsbehandlingstider løbende er steget fra 2020, hvor det seneste politiforlig blev indgået, og frem til 2022.

Retspolitisk Forenings formand har udtalt sig til TV2 om disse forhold:

– Jeg mener, at de her tal viser en slem udvikling, siger Bjørn Elmquist, der er advokat og formand for Retspolitisk Forening. En forening, der arbejder for at øge retssikkerheden i Danmark.

Læs hele Bjørn Elmquist’ udtalelse i artiklen TV2: Det var et helt centralt tema i politiforliget