Ombudsmand undersøger om Udlændingeservice vildleder

Ombudsmanden vil undesøge, om Udlændingeservice har vildledt danskere om muligheden for at få deres ægtefælle til landet. Det skriver Politiken og citerer ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen for følgende:

“Ombudsmandens opgave er at kontrollere om de offentlige myndigheder behandler borgerne efter reglerne. Og som denne sag viser, er vejledningspligten en meget central regel som har stor praktisk betydning for borgerne.”

Ombudsmanden beder Udlændingeservice om at redegøre for dens opfattelse af reglerne på området. Særligt hvordan danske borgeres mulighed for at få familiesammenføring har ændret sig i takt med domme fra EF-domstolen.

Ombudsmanden spørger også til, hvordan Udlændingeservice har informeret. Både den generelle information og den direkte vejledning af personer der har henvendt sig til Udlændingeservice.

Endelig vil ombudsmanden have oplysninger om de interne instrukser og råd som har dannet grundlag for medarbejdernes vejledning af borgerne. Læs mere i Politiken 

Skriv et svar