Ombudsmand kritiserer Udlændingeservice

Ombudsmanden udtaler kritik af Udlændingeservices vejledning og dermed Intergrationsministeriet i to foreløbige redegørelser. Den ene redegørelse vedrører den generelle undersøgelse af udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten som ombudsmanden indledte i juli 2008. Den anden drejer sig om en konkret sag om en borger der skriftligt har spurgt integrationsministeren og ministeriet om muligheden for at få familiesammenføring efter EU-retten.

www.ombudsmanden.dk kan du bl.a læse, at ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen påpeger, at det er særlig vigtigt at vejledningen er i orden, når der som her er tale om et område hvor vejledningen har vidtrækkende personlige konsekvenser for de pågældende.

Længere nede i pressemeddelelse fra ombudsmanden står der, at i flere tilfælde har det varet længe før konsekvenserne af en ny dom fra EF-domstolen har fundet vej til myndighedernes praksis.

”Myndighederne har over for mig beklaget at der er gået for lang tid før nogle af EF-dommene er blevet indarbejdet i deres praksis,” siger Hans Gammeltoft-Hansen, ”og jeg har noteret mig at myndighederne i fremtiden vil rette op på dette forhold.”

De foreløbige redegørelser kan læses på ombudsmandens hjemmeside og de endelige redegørelser ventes at være klar i løbet af et par uger.

 

Skriv et svar