Unge & kriminalitet

Temagruppen ser på forskellige aspekter og problemer vedrørende kriminelle unge og ungdomskriminalitet, forebyggelse, alternative sanktioner og straffe samt erfaringer med hidtidige ordninger såsom ungdomssanktionen.