Socialretsgruppen

Socialretsgruppen fokuserer på socialpolitik og socialret, det vil sige problemstillinger af retssikkerhedsmæssig karakter indenfor det sociale område, herunder fx ny lovgivning og praksis. Området er ikke begrænset til Socialministeriets ressortområde, men omfatter også:

  • Socialministeriet med fokus på omsorgs- og økonomiske ydelser til børn, unge og ældre, udsatte grupper samt handicappede
  • Beskæftigelsesministeriet med fokus på forsørgelsesydelserne og beskæftigelsesindsatsen
  • Indenrigs- og sundhedsministeriet med fokus på den offentlige organisationsstruktur samt sundhedsydelserne
  • Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration med fokus på den indsats der ydes i forbindelse med ophold i DK
  • Undervisningsministeriet, med fokus på den indsats, som skal foregå i samarbejde med Socialministeriet 

Temagruppen om socialpolitik og socialret har eksisteret siden marts 2007. Ved at synliggøre og deltage i debatten inden for temaet ønsker gruppen at arbejde for og medvirke til en bedring af retstillingen på de områder, hvor den lider nød.