Løsladtes forhold

Temagruppen blev nedsat i 2005 og fokuserer på, hvordan vilkårene for fanger, der løslades, kan forbedres. Blandt andet har gruppen peget på behov for at eftergive løsladtes gæld fra sagsomkostningerne fra retssager og for at revurdere behovet og nytten af straffeattester, ligesom der er brug for en række initiativer der forbedrer overgangen fra fængsel til frihed og kan hjælpe med at komme fra indsat til ansat.

Gruppen består af højesteretsdommer Per Walsøe (formand), advokat Hanne Reumert, advokat Lise Koch, advokat Liste Holten, ph.d.-studerende Linda Kjær Minke, fuldmægtig Tage Andersen, jurastuderende Maria Wamlser samt bestyrelsesmedlem Jens Lyhne.