Isolationsgruppen

Siden foreningens oprettelse har der eksisteret en arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse konsekvenserne af den udstrakte anvendelse af isolationsfængsling i den danske strafferetspleje.

Isolationsfængsling er varetægtsfængsling, det vil sige den pågældende er ikke dømt for en forbrydelse, men alene sigtet, og fængslingen begrundes i efterforskningsmæssige hensyn eller i hensyn til retshåndhævelsen. Der er altså tale om fængsling uden dom, og det er betænkeligt, da der er tale om et alvorligt indgreb i den sigtedes borgerlige rettigheder.

Det afgørende spørgsmål er, hvor store hensyn der skal tages til efterforskningen på bekostning af den enkeltes rettigheder.

Isolationsgruppen har været aktiv i denne debat i årtier og har rettet mange henvendelser til Retsudvalget i Folketinget og skrevet høringssvar i forbindelse med behandling af ændringer i retsplejeloven. Det har også medvirket til, at folketinget har skærpet lovgivningen, så antallet af isolations- og vartægtsfængslinger er blevet begrænset og varigheden af dem forkortet. Desuden er der i loven blevet indskrevet et loft på hvor længe en person kan sidde i varetægt, men der er dog en væsentlig undtagelse.