Pressemeddelse om fribyer

April 2007 

Danmark kan støtte forfulgte skribenter ved at bane vej for lokal tilslutning til det internationale netværk af ‘fribyer’.

I alt 17 byer – blandt dem Barcelona, Stockholm, Mexico City og flere amerikanske byer – har i dag et samarbejde om at tilbyde skiftende skribenter trygt ophold og arbejdsmulighed i to år ad gangen.

Dansk PEN og Retspolitisk Forening siger i en ny rapport, at det også i Danmark vil være muligt at slutte sig til friby-netværket inden for de nuværende lovregler. Det kan fx ske ved at give enkelte forfattere såkaldt ‘kvote-status’ inden for de aftaler, som Danmark har indgået med FNs flygtningehøjkommissariat, eller ved at bruge den såkaldte ‘forskerordning’, der ikke er underlagt asyllovgivningen, men er møntet på at give opholdsmulighed for mennesker med helt personlige kompetencer.

Ideen med fribyerne er at give forfulgte skribenter et pusterum i to år og en tryg mulighed for at kunne skrive og udgive deres tekster. Behovet for fribyer er akut, fordi stater stadig krænker ytringsfriheden i store dele af verden.

Fribyer forpligter sig til at være vært for en skribent i to år, hvor værtsbyen stiller bolig til rådighed, yder økonomisk hjælp, adgang til sundhedsydelser samt til biblioteker og sprogundervisning.

I rapporten, der er udarbejdet af en uvildig konsulent for Dansk PEN og Retspolitisk Forening, foreslås det, at kulturministeriet etablerer et ‘Center for Global Ytringsfrihed’ til at formidle et samarbejde med danske fribyer og til at forestå kulturelle aktiviteter for de internationale skribenter, som får ophold i Danmark. Det fremhæves i rapporten, at en sådan ordning også kunne inkludere andre forfulgte kunstnere f.eks. musikere.

I Norge, hvor ‘friby-ordningen’ allerede har fungeret i 10 år, har værtskabet ikke alene hjulpet forfattere fra Zimbabwe, Yemen, Tjetjenien og Argentina med beskyttelse, men har også givet Norge en kulturel indsprøjtning. De forfattere, som har været gæster i norske byer som Stavanger, Trondheim, Kristianssand og Oslo, har udgivet opsigtsvækkende bøger og bidraget til debatten både i deres midlertidige værtsland og internationalt.

Fribyerne kan på den måde værne om frie stemmer og sikre, at det ikke skal lykkes stride censorer og undertrykkende regimer at kvæle kulturlivet i deres lande. Det kan bidrage til at forsvare kulturens stemmer, der ellers ville forsvinde. Og det kan give omverdenen en mulighed for at kende litteratur, musik og teater, som ellers ikke ville nå frem til omverdenen.

Rapporten er udarbejdet af Jacob Andersen og udgives af PEN og Dansk Retspolitisk Forening i samarbejde med Freemuse, som arbejder for at modvirke censur af musik.