Debatgruppen

Gruppen arrangerer debatter og seminarer på universiteterne. På Aarhus Universitet samarbejder gruppen med Retskritisk Forum, mens gruppen er i gang med at etablere en mere fast kreds i et deabtforum på jurastudiet ved Københavns Universitet. Formen varierer fra paneldebatter, solooplæg og mindre, mere intime seminarer med kort oplæg til fri og uformel diskussion blandt alle de fremmødte.

  • Konsekvenser af Danmarks forbehold på asyl- og indvandringspolitiske område v. ph.d.-studerende Thomas Gammeltoft-Hansen