Formænd siden stiftelsen i 1978

 • 2023    Noe Munck
 • 2004    Bjørn Elmquist
 • 2001    Jørgen Jepsen
 • 1998    Hanne M. Christensen
 • 1996    Gitte Arvegaard
 • 1994    Peter Arnborg
 • 1992    Barbro Geiger
 • 1989    Per Walsøe
 • 1986    Helle Lokdam
 • 1985    Nell Rasmussen
 • 1983    Beth Grothe Nielsen
 • 1980    Ole Bohr
 • 1978    Jørgen Jepsen