Daniel Karpantschof

Daniel Karpantschof er født i 1985 og har arbejdet som konsulent indenfor politisk strategi, udvikling af spillefilm og strategisk planlaegning. I dag er han medlem af Instituttet for Fremtidsforsknings Styrelse og Akademiet for Fremtidsforsknings Praesidium samt konsulent hos det ny-etablerede elselskab, Natur-Energi. Han har studeret økonomi, sociologi og international handel på forskellige universiteter.

Hvornår begyndte din interesse for retspolitik?
Som borger i et land må det være ens pligt at beskæftige – og som minimum holde sig orienteret – om forhold og situationer der påvirker og griber ind i ens dagligdag. Retspolitik er, som jeg ser det et grundlæggende område der sikrer, eller modarbejder, fællesskabets og individets frihed og interessefelt. På den vis har jeg altid haft en interesse for retspolitik. Men jeg må dog tilstå at interessen er blevet forstærket efter konfrontationer med politi under demonstrationer, arbitrære visitationer, etablering af visitationszoner og indførelsen af lovgivning der underminerer borgeres retssikkerhed.

Hvorfor har du meldt dig ind i Retspolitisk Forening?
For at deltage aktivt i et forum og indgå i dialog med andre om status i Danmark, på det retspolitiske område. Måske i ligeså høj grad for at finde en platform for de frustrationer man som, mere eller mindre aktiv borger, kan have.

Nævn en retspolitisk fadæse fra de seneste år:
Tilbageholdelse for at have fuldbyrdet min grundlovssikrede ret til at demonstrere, nægtet behandling af klagesager fra Politiet (ifm. politiets adfærd), Ritt Bjerregårds ide om etablering af et politikorps under hendes personlige ressort, tvungen visitation og trussel om bødeforlæg for at redde nødstedt, under politiets bevågenhed – eller mangel på samme.

Største udfordring for Retspolitisk Forening lige nu?
Det ved jeg ikke helt om jeg kan svare på. Jeg er stadig så ny i foreningen at jeg ikke kender til mange forhold.