Christian Nislev

Christian Nislev er 27 år. Cand.jur. fra Københavns Universitet og netop færdig med LLB fra College of Law i London. I foråret 2004 var han praktikant på den danske mission ved FN i Geneve.

Hvordan begyndte dit engagement i retspolitik?
Til dels på grund af undervisningen i Retslære på andet år, men især da jeg læste Law and Economics på kandidatdelen af studiet. Retsøkonomi er utrolig fascinerende.

Hvorfor er du medlem af Retspolitisk Forening?
Som jurister har vi en forståelse af det system, der producerer love og af selve lovstrukturen, der gør, at vi har et godt udgangspunkt for at forstå og analysere både eksisterende lovgivning og udviklingen indenfor forskellige lovområder. Jeg håber, at jeg i
DRF kan være med til at diskutere disse ting og formidle vores holdninger og analyser til gavn for samfundet.

Nævn en retspolitisk fadæse i nyere tid?
Puha, der er en del at vælge imellem. Jeg synes, sagen om bestikkelse af udlændingestyrelsen var særlig grov, ikke mindst fordi korruption burde være et overstået kapitel i Danmark.

Nævn en vigtig retspolitisk udfordring lige nu?
Der bør afgjort fokuseres mere på at bringe den internationale lovgivning indenfor EU og WTO – og processerne bag – frem i lyset og i bevidstheden hos folk. Mange af de vigtigste, overordnede beslutninger bliver taget i disse institutioner, men det virker som om beslutningsprocesserne er for langt væk til, at de når frem i den almindelige debat, selvom det i mine øjne er meget vigtigere end mange af de nationale tiltag. Jeg tror, man i DRF vil have forudsætningerne for at diskutere (og formidle til omverden) nogen af de vigtige problemstillinger, der bliver taget op de steder.

Skrevet af Jeff Jørgensen i 2008