Beth Grothe Nielsen

Beth Grothe Nielsen er født 1938 og er lektor emeritus i kriminologi, strafferet og viktimologi ved Aarhus og Aalborg Universitet. Har skrevet flere bøger – bl.a. om barnedrab, vold og seksuelle overgreb mod børn samt om viktimologi. Hendes seneste bøger er: Straf – hvad ellers? (2006) og Straffesystemet i børneperspektiv (2001) og Kriminalitetens ofre og straffesystemet (2000)

Nævn et par sager fra den periode, du har været med i foreningen, som har flyttet nogle grænser?
Isolationsgruppen havde nok en del indflydelse på, at reglerne om isolation under varetægt blev ændret (dog ikke nok). Måske har foreningen også haft en vi indflydelse på, at der blev indført regler om videoafhøring af børn som bevismiddel.

Hvad er det mest presserende spørgsmål for foreningen at tage op lige nu?
Socialstaten, der er ved at blive erstattet med en straffestat.

Nævn en retspolitisk fadæse fra de seneste år
Den såkaldte politireform