Generalforsamling referat 2007

DRF Generalforsamling 17. marts 2007, 1230-1600
Indre Bys Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33, kbh K
12.30 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
a. Niels ____ blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning
a. Formanden afgav sin beretning om bestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen i 2006. Herunder aflagdes beretning fra arbejdsgrupperne: Isolationsgruppen ved Jens Lyhne, Børn i Retssystemet ved Nina Koeller, Bladgruppen ved Jens Lyhne, Arbejdsgruppen for løsladtes vilkår, Retssikkerhed i socialpolitikken, Debatforum og herud over beretning fra sekretæren om hjemmesiden og nyhedsbrev.

Arbejdsgruppen Børn i Retssystemet blev officielt lukket ned ved Generalforsamlingen. De øvrige arbejdsgrupper er aktuelle med løbende mødeaktivitet og arrangementsplaner. Der er behov for hjælp til hjemmesiden og nyhedsbrev.

3. Regnskab
a. Kassereren fremlagde af revisoren godkendt Årsregnskab for DRF 2006.
Regnskabet godkendtes.
4. Retningslinjer for foreningens fremtidige arbejde
a. Medlem fremlagde interesse i at DRF arrangerede en task-forcegruppe som tog til Sverige og undersøgte retsplejereglerne der.
b. Medlem foreslog reaktion fra DRF vedr. ungdomshuset
c. Medlem ønskede DRF´s fokus på udlændigeområdet
d. Medlem ønskede DRF´s fokus på pædofiles retsstilling
5. Valg af bestyrelse
a. Tina Bavnbæk, Thomas Elholm og Iben Melbye udtrådte af bestyrelsen
b. Bjørn Elmquist, Jens Lyhne,  Jeff Jørgensen, Kirsten Christensen, Marya Akhtar, Noe Munck, Hanne Petersen og Jørgen Jepsen genopstillede.
c. Kristiana Maria Siig, Peter Arnborg, Tage Andersen og Linda Kjær Minke blev nyvalgt til bestyrelsen.
d. Herefter fremstår bestyrelsen med ni medlemmer og tre suppleanter (Jørgen, Hanne og Linda)
6. Valg af revisor
a. Anette Storgaard blev genvalgt.
7. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingent fastlagt til kr. 400, studerende 140 kr, pensionister og arbejdsløse 150 kr.
8. Forslag
a. Ingen fremsendte
9. Eventuelt
a. Intet
13.30   Kafkat-overrækkelse

Teaterinstruktør og manuskriptforfatter Christian Lollike modtog DRF´s hæderspris. Formanden motiverede valget, og Christian Lollike takkede blandt andet ved at oplæse en af sine monologer fra seneste teaterstykke.

16.00   Seminar om privatlivets beskyttelse
Oplæg ved Birgitte Kofod Olsen, afd.leder på Institut for Menneskerettigheder og Jacob Mchangama, advokatfuldmægtig og skribent for Cepos.
God debat.
Ca. 30 fremmødte medlemmer deltog i generalforsamlingen, og omtrent ti flere til Kafkat-overrækkelsen og i seminaret

12/05-07/Sekretæren