Hvem vi er

Retspolitisk Forening værner om borgeres retssikkerhed, sociale og demokratiske rettigheder. Foreningen blev stiftet i 1978 (som Dansk Retspolitisk Forening) af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den retspolitiske debat. Foreningens formål er at sikre og udbygge borgernes retssikkerhed, demokratiske friheder og sociale rettigheder med særlig vægt på at bedre svagere stilledes retlige situation. Retspolitisk Forening forholder sig aktivt, kritisk og konstruktivt til den retspolitiske udvikling. Foreningen er politisk uafhængig. Læs mere om Retspolitisk Forenings daglige arbejde eller læs mere om Retspolitisk Forenings første 30 år

Kontakt:

Formand

Email: formand@nullretspolitik.dk
Mobil: 

Sekretær: Sekretaer.retspolitik@nullgmail.com