Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening er enig med mindretallets vurdering. I høringssvaret skriver RPF bl.a.:

“Mindretallet anbefaler en lovfæstelse af de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed for at tydeliggøre, at offentligt ansatte har en grundlovssikret ret til at ytre sig om emner af samfundsmæssig interesse. Samtidig er der et åbenbart behov for at få en samlet og mere præcis beskrivelse af rammerne for, hvor langt denne ytringsfrihed strækker sig og hvornår en ytring efterfølgende kan sanktioneres.

Retspolitisk Forening kan tilslutte sig mindretallets vurdering af, at en lovfæstelse vil indeholde et nødvendigt og værdifuldt signal om den politiske opbakning til offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er for Retspolitisk Forening åbenbart, at der er et klart behov for en sådan meget markant tilkendegivelse på et område, hvor så mange faktorer motiverer den enkelte medarbejder til at afstå fra at ytre sig. Retspolitisk Forening kan samtidig tilslutte sig mindretallets argumentation.”

Læs hele høringssvaret her høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger eller under Høringssvar 2015

Skriv et svar