Offentlighedslov – mere mørke! Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Den ny offentlighedslov træder i kraft fra 1. januar 2014, og ministerierne er i gang med ”at rebe sejlene” med supplerende restriktive regler – bekendtgørelser og vejledning.

Flere ministerier er i gang med totalt at undtage aktindsigt i en lang række selskaber o.l. med helt eller delvist offentligt ejerskab. Lukketheden er betænkelig i henseende til principiel åbenhed om det offentliges virksomhed, også fordi selve loven allerede giver mulighed for lukkethed, når det drejer sig om ”forretningshemmeligheder” og andre økonomiske konkurrenceforhold.

Der er også nye gebyrregler på vej for aktindsigt, hvor Justitsministeriet fx opererer med 10 kr. for første side, og 1 kr. for følgende sider. I nutiden med digitale dokumenter i de offentlige forvaltninger forekommer 10 kr / 1 kr anakronistisk, hvor der normalt mailes digitale filer (mails, digitale breve og dokumenter, regneark mv.) til ansøgerne. Begrebet ”sider” eksisterer derfor ikke normalt som belastende faktor, og hvad mener mon Moderniserings- og IT-styrelserne til Justitsministeriets begrebsopfattelse af den administrative virkelighed og fremtid.

Skriv et svar