Offentlig møde om PET-kommissionen og registreringer

Retspolitisk Forening inviterer tirsdag den 3. november kl 17 til offentligt møde om PET-Kommissionens beretning om registreringer på det politiske område i perioden 1968-89. Oplægsholderne er tidligere Chef for PET, Ole Stig Andersen, forhenværende justitsminister Ole Espersen, aktuel sagsøger mod PET Per Clausen (MF) og Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist, der har siddet i Folketingets Kontroludvalg og er med i PET-komiteen, der udfordrer PET-kommissionens beretninger på udvalgte punkter.

Det offentlige møde foregår tirsdag den 3. november 2009 kl. 17.00–19.30, Medborgerhuset, Islands Brygge, i København.

Retspolitisk Forening synes, at mange af de spørgsmål, som kommissions-beretningen rejser, men ikke behandler fyldestgørende og afklarende, trænger til et yderligere ”eftersyn” på et offentligt møde med indlæg fra personer, der via deres funktioner har været umiddelbare aktører i perioden.

Af særlig interesse er virkning og konsekvenser af regeringserklæringen fra 30. september 1968 (”Registrering af danske statsborgere må ikke finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed”)

Hertil kommer, at der også kan være grund til at kaste et blik på terrorlovgivningens (”pakkerne” fra 2002 og 2006) konsekvenser for efterretningsvirksomhed og på behovet for fremtidig indsigt, kontrol og tilsyn med efterretningsvæsnerne.

Derfor inviteres til et offentligt møde med oplæg af:

  • Ole Stig Andersen, PET-chef 1975 – 1984
  • Ole Espersen, fhv. justitsminister og fhv. MF´er
  • Per Clausen, MF´er, aktuel sagsøger i retssag om PET´s registreringer
  • Bjørn Elmquist, fhv. MF´er, fhv. medlem af Folketingets kontroludvalg

Mødeleder: Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem, Retspolitisk Forening.

Alle er velkomne, men tilmeld dig meget gerne af hensyn til stoleopstilling mv. til jenslyhne@nullretspolitik.dk

Der er i øvrigt en velforsynet café i medborgerhuset

Skriv et svar