Nyt forslag til epidemilov – stadig plads til forbedring

Retspolitisk Forening – og mange andre – var meget kritiske over for forslaget om epidemilov, som blev fremsat i efteråret. RPF anerkender derfor regeringens uforbeholdne erkendelse af, at udkastet til lovforslaget fremsendt til høring den 9. oktober 2020 ikke duede.

Det nye forslag tilgodeser den nødvendige parlamentariske aktive deltagelse og dermed bredere demokratiske forankring, når det virkeligt strammer til. Dog foreslår vi, at arbejdet foregår “i salen” (og ikke i udvalg), hvorved alle folketingsmedlemmer kan være med og hvor offentligheden også kan følge med. 

Endvidere er vi kritiske over for, at gældende lovgivning kan fraviges, at der ikke er mulighed for at gøre indsigelse over for indgreb, og at der er udbredt mulighed for anvendelse af tvang. Der er behov for at inddrage befolkningen, hvis den tilsigtede adfærdsregulering af de enkelte individer skal have en mulighed for at blive realiseret. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar2 – Epidemiloven 2 jan21

Skriv et svar