Nyhedsbrev november 2020

Bjørn Elmquist’ holdning til regeringens bebudede ændringer i retspolitikken kan man læse om i dette nyhedsbrev.

Lukning af muslimske friskoler er emnet for RPF medlem, Souaade Lahraches, artikel.

Den 3. oktober holdt RPF en – længe ventet – generalforsamling. Her blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Læs om dem til sidst i nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev_november20

Skriv et svar